פרק ב: רבקה

עד שתמו לימודי המחזור הראשון של הגימנסיה , ובטרם יסתיימו בחינות הגמר ויינתנו בידי התלמידים תעודות הבגרות המיוחלות - תעודות בגרות עבריות ראשונות "זה אלפיים שנה" - עדיין ניצבו לפני בני המחזור פעילויות רבות . גם ההסתדרות המצומצמת נזקקה לדיונים רכים , כדי לגבש תכניות ברורות לשמונת חבריה בוגרי המחזור הראשון : מי מהם יכשיר עצמו במישרין בעבודה חקלאית , להדרכת הרבים העתידים לעלות ארצה , ומי יפנה להמשך לימודים גבוהים באחד המקצועות שיידרשו לעיצוב פני החברה העברית בארץ . הטיול השנתי ניצב בראש הפעילויות הקשורות בגמר לימודי השנה האחרונה ; מעין גולת הכותרת ללימודים העיוניים , לגיבוש התודעה הלאומית ולהכרת ארץ ישראל כאחד . באותה שנה נקבע הגלעד כיעד סופי , שיאו של הטיול השנתי , והיתה זו הרפתקאה של ממש . באותם הימים עדיין היה זה חבל ארץ ריק למחצה , שבחלקו מכוסה חורש עבות . גם עבר ציוני היה לארץ הגלעד : אחת מתכניותיו של הדיפלומט והמיסטיקון הנוצרי לורנס אוליפנט להשבת עם ישראל לארצו , שלדידו זהו התנאי להתגלותו מחדש של המשיח . התכנית , שפורסמה ב , 1880 כללה בקשת זיכיון מהשולטן הטורקי ליישב יהודים בחבל הגלע...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית