פרק א: ימים ראשונים

בחודש אלול תרס"ו , ספטמבר , 1906 הגיעה משפחת הוז מדרום רוסיה לחוף יפו והיא מונה שש נפשות : ההורים ברוך ושרה , הבנים יצחק ורב והבנות חוה ושפרה ' . דב , הבן השני , היה אז כבן י"ב שנים . הימים ימי ראשית העליה השנייה . מספר הצעירים העולים וגם מצליחים להכות שורש בארץ אינו רב , ושיעורם בין הבאים לא גדול - וכבר הם מתארגנים לשתי מפלגות : הפועל הצעיר ופועלי ציון . אין לראות בעליית משפחת הוז חלק מעליית הצעירים , שבהיסטוריוגרפיה הציונית , ובייחוד בזו של תנועת העבודה , מקובל לכנותם "אנשי העליה השנייה . " אבל נכון יותר לראות את חידוש עליית הצעירים לארץ ב , 1904 בעקבות פרעות הומל , בהקשרה 2 הרחב . היה בה חידוש המעשה הציוני , שהוכה קשות לאחר כישלון "עליית טיומקין" ב . 1890 / 91 זאב טיומקין היה נציגם של "חובבי ציון" ביפו , שלא ידע לתעל את זרם העלייה שהגיע ארצה בעקבות "גירוש מוסקבה" של ; 1890 נעשו אז רכישות קרקע בלתי מבוססות ובלתי מתאימות , כגון אדמות חדרה , שרובן גם לא ניתנו למימוש כלל , ויוזמות כלכליות אחרות שלא צלחו . כספים רבים ירדו לטמיון והפרשה נסתיימה בייאוש כללי ; המעשים היחידים בני קיימא שנו...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית