מבוא

בקרב הדור הראשון של פעילי תנועת העבודה הציונית בארץ ישראל , בולטת שלישייה של אישים בני אותו גיל ובעלי רקע דומה , שאף קשרי משפחה נשזרו ביניהם ; אנשים שכל ימיהם פעלו תוך שיתוף פעולה ומחשבה לא מצויים , גם כשהיו חלוקים בדעותיהם - לא אחת אף מבלי שנדברו ביניהם . השלושה מילאו תפקידים מרכזיים במעשה כינון הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל , מראשית תקופת שלטון המנדט הבריטי ועד לתקופת הסער והמאבק לקראת כינון המדינה היהודית המיוחלת ; רק אחד מהם גם זכה למלא תפקיד מרכזי בהקמתה ובעיצוב פניה בעשור הראשון לקיומה . האישים הם אליהו גולומב , ( 1945-1893 ) משה שרת [ שרתוק ] ( 1965-1894 ) ודב הוז . ( 1940-1894 ) השלושה , ואנו נקרא להם שלושת הרעים , נולדו להורים בעלי רקע תרבותי דומה : פעילים בקרב חובבי ציון , דור ראשון של ציונים בטרם תנועה ציונית , אנשים שכבר הכינו לבם לעלות ארצה עם העליה הראשונה , אך או שלא עלה בידם להכות בה שורש , כאביו של משה שרת , או שנאלצו להפסיק את הכנותיהם לעליה , כאביו של דב הוז , או שהכנותיהם נתעכבו " עד שירחיב , " כאביו של אליהו גולומב . בין כה וכה נישאו והקימו משפחות , אך שלוש המשפחות...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית