דב הוז מדינאי בטרם מדינה

גור יד טמקין יעקב גורן דב הוז מדינאי ב 0 רם מדינה ? עקב גורן דב ה 71 מדינאי ב 0 רם מדינה יד סבנקין כורכז מחקרי , רעיוני ותיעוד של התק"ם  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית