סיכום הלשון וקהיליית השיח

כסיכום לחיבור כולו אציע זווית ראייה נוספת להתבוננות ברכיבים הלשוניים שדנתי בהם . נתבונן בהם כעת דרך הפריזמה של ' קולות' שונים בטקסט . בהשפעת רעיונותיהם של בחטין , קריסטבה , פיירקלאף ואחרים , הציע תומפסון ( 1996 ) מודל המתאר את ה'קולות' השונים שעשויים להופיע בכל טקסט . המודל שלו כולל חמישה ' קולות . 1 : ' קולו העצמי של הדובר ; . 2 קולו של אחר מסוים ; . 3 קולו של אחר בלתי מסוים ; . 4 קולה של קהילייה ; . 5 קולו של אחר שזהותו אינה ידועה , המוצג כבלתי ניתן לזיהוי , כדי לאפשר לקורא הזדהות עמו . כיצד באים לידי ביטוי ה'קולות' השונים בקורפוס שנבחר לחיבור הזה וכיצד הם קשורים לתפקידו של המאמר המדעי בקהיליית השיח ? צורות הגוף הראשון הן דרך ההבעה הטבעית שבאמצעותה משתקף בטקסט קולו העצמי של החוקר . באמצעותן הוא יכול להפגין אחריות כלפי טענותיו ומהימנות וסמכות שיועילו בביסוס מעמדו בקהיליית השיח הדיסציפלינרית . בפרק 7 הראיתי שצורות הגוף הראשון משקפות באופן מובהק את הקול העצמי רק כשהן ביחיד או בנקבה . לעומת זאת , צורות הגוף הראשון ברבים בזכר הן דרך ההבעה הגנרית הבלתי מסומנת בעברית , ולפיכך יש בהן כדי להב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן