10.4 דיון ברכיבים מיוחדים

בסעיף זה אדון בנפרד ובמרוכז בתפקידם הארגומנטטיבי של רכיבים אחדים , שמקורפוס המחקר עולה שיש להם ערך ארגומנטטיבי ייחודי הראוי להצגה . 10 . 4 . 1 אולי כפי שראינו לעיל , ' אולי' הוא רכיב מסייג המסמן מודאליות אפיסטמית ומשמש בקורפוס באופן חופשי כמסייג טענות מסוגים שונים . ואולם ראוי לתת את הדעת על הימצאותו בתבנית טקסטואלית מסוימת , שכבר עמדתי עליה בעבר בטקסטים מסוג אחר ( לבנת תשנ . ( ח" 'אולי' מרבה להופיע באיבר השני של מבנה מחובר באופן הזה : ( 495 ) כלומר , הטקס יהיה לפי התקנות ואולי אף פחות מכך ( 105 ) [ ... ] ( 496 ) כל אלו מבנים במידה מסוימת את תשובות הנבדקים לשאלת קיומה של אפליה דתית בישראל , אולי אף יותר מהמציאות האובייקטיבית . ( 18-17 ) ( 497 ) תדמית המקומון מתקשרת כך לסוג האירועים החברתיים ( אירועי " תדמית ( " שהוא יוזם , וכן להצגתו כמסגרת המתווה אורח חיים תרבותי נהנתני , ואולי גם בעל אופי בין לאומי לאוכלוסייה מוגדרת . ( 154 ) ( 498 ) הסבר נוסף , שאינו סותר את ההסבר הקודם , ניתן להציע במונחי החשש להזדהות באופן העלול להיתפס כבעייתי בעיני הזולת ואולי אף בעיני האדם עצמו . ( 294 )  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן