10.3 מקומו של הספק במערך הטיעון המדעי

הסעיף הזה מקשר את מה שנאמר עד כה למטרתו של החיבור כולו , ובו אראה את חשיבותה הארגומנטטיבית של הבעת הספק בשיח המדעי במכלול מטרותיו השכנועיות של המאמר . 10 . 3 . 1 הבעת זהירות בהצגת חשיבות המחקר במאמרים רבים מבעים הטוענים לחשיבותו של המחקר – אם לחשיבותו של התחום בכללותו ואם לערכה הייחודי של המשבצת שהמחקר ממלא בתוך אותו התחום ( וראו לעיל בסעיף . ( 2 . 4 . 1 מבעים כאלה מנוסחים לעתים קרובות בניסוח כללי ורחב מאוד , ולפיכך עשוי להצטרף אליהם יסוד מסייג המחליש את הטענה , למשל : ( 454 ) דומה שהטקסים הפרטיים הלא רשמיים הם מרכיב חשוב בדיאלוג המתנהל בחברה הפוסט מודרנית . ( 104 ) בדוגמה ( 455 ) שלהלן כמה רכיבים מסייגים . הרכיב " אולי" במשפט השני מסייג טענה חזקה למדיי ביחס לערכו של המחקר ולחשיבותו החברתית , ובכך מגשר על המתח בין הרצון להציג טענות חזקות ובין הצורך לנסח אותן בזהירות כדי לעמוד בכלל האמת : ( 455 ) על אף הסיכון שבטעות חייב חוקר החברה לנסות להתוות קווי שינוי אפשריים כדי לנתח בעוד מועד את הבעיות שיעלו ואת התגובות החברתיות האלטרנטיביות המסתמנות . אולי ניתן בכך לתרום לא רק להסתגלות טובה י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן