10.2 הסתייגות קונוונציונלית

מבע של ספק הנקרה לנו בשיח המדעי מעלה לעתים בדעתנו את השאלה אם מדובר בסייג אמיתי או מדומה . ההסתייגות בשיח המדעי נראית לעתים קרובות כ'פסאודו הסתייגות' או הסתייגות לכאורה , שאינה משקפת כוונה אמיתית של הכותב לסייג את הטענה . הוא עשוי להשתמש בה גם כשוודאית לו אמיתות טענתו והוא מוכן לתמוך בה תמיכה מלאה . שני רכיבים בולטים בקורפוס שלנו בהקשר זה הם החג"מים ' ניתן' ו'נראה , ' שהם גם שניים מתוך שלושת הרכיבים המסייגים השכיחים ביותר בקורפוס . רכיבים קונוונציונליים אחרים הם הפעלים ' ניסה' ו'הציע' ( אדון בהם להלן בסעיף . ( 10 . 3 . 9 הנה דוגמה אחת ל'ניתן' שאינו מורגש כמסייג : ( 448 ) ההתבוננות של חוקרי גישה זו ( ביניהם ניתן למנות את אייזנשטדט ובן רפאל ) מושפעת מהמסגרת המושגית של מודרניזציה ואינטגרציה . ( 6 ) המבע " ביניהם ניתן למנות את אייזנשטדט ובן רפאל" ניתן בקלות להחלפה במבע כגון ' ביניהם נמנים אייזנשטדט ובן רפאל , ' שאין בו הסתייגות . העובדה שהחוקרים הנזכרים נמנים עם חוקרי הגישה המדוברת אינה נראית כטענה שיש צורך לסייג אותה . היקרויות רבות של ' ניתן' בקורפוס הן כאלה . אין זה מפתיע שההסתייגות הקו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן