9.4 הביטוי הלקסיקלי של הבעת הספק

בסעיף זה יידונו הרכיבים הלקסיקליים המסמנים את הבעת הספק בעברית . כאמור , במונח ' הבעת הספק' אני כוללת הן את הביטויים המחלישים את הטענה והן את אלה הנראים לכאורה כמחזקים אותה . נויטס 2001 ) א , עמ' ( 29 טוען , כי רוב השפות של מערב אירופה , ואולי כולן , מממשות את המודאליות האפיסטמית בארבע דרכים לפחות , ואותן הוא מדגים באמצעות האנגלית : תוארי פועל , כגון : maybe , probably , certainly שמות תואר , כגון : possible , probable , likely , certain פרדיקאטים המציינים מצב מנטלי , כגון : I think , I believe פועלי עזר , כגון : may , might , must הוא מזכיר גם דרכים נוספות , כגון שמות עצם , זמני הפועל ועוד , ואולם רק ארבע הדרכים הללו הן גם שכיחות , גם משותפות ללשונות רבות וגם מתאפיינות בכך שהרכיב שמדובר בו מציין באופן עצמאי תוכן מודאלי . גם בעברית מתממשת המודאליות האפיסטמית בארבע דרכים אלה , ובעוד דרכים שאראה בטבלה בהמשך סעיף זה . אחת התופעות המעניינות היא מגוון הדרכים המורפו סינטקטיות המנצלות מילה מאותו שורש או בסיס . כדי להדגים זאת בעברית אשתמש במקרה של ' אפשר , ' יסוד לשוני שבמקורו החז"לי הוא חג"ם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן