9.3 ביטויים מחזקים

אחדים מן הרכיבים שיידונו בסעיף הזה נראים על פי תוכנם הסמנטי כבעלי אפקט מחזק יותר משהם נראים בעלי אפקט מסייג . למשל : ( 436 ) הנתון לפיו יש יותר אפליה עדתית [ ... ] בהחלט אינו מפתיע . ( 20 ) ( 437 ) מעבר ממצב רדום לפעילות פוליטית ודאי אינו מבטיח אלימות פוליטית עתידית ( 8 ) [ ... ] ( 438 ) ב 1996 הליכוד עדיין נתפס באופן ברור כמפלגה העיקרית המצמצמת את הפער העדתי . ( 20 ) ( 439 ) מן ההגדרות הללו קל לראות שטעות מדידה בקריטריון וקיצוץ תחום בחזאי מקטינים את המתאם הנצפה יחסית למתאם האמיתי . ( 60 ) ( 440 ) ניתן לומר שהנחות היסוד של המודל המשולב אוששו באופן מלא . ( 410 ) מדוע אפוא אני כוללת אותם בדיון ? אפשר לטעון , כי כל הרכיבים הקשורים במודאליות האפיסטמית מחלישים את הפרופוזיציה , בין אם הם בעלי תוכן סמנטי ' מסייג' ובין אם הם בעלי תוכן סמנטי ' מחזק . ' ההבדל בין ' מחזק' ל'מחליש' או ' מסייג' הוא למעשה ההבדל בין רכיב מודאלי של הכרחיות לבין רכיב מודאלי של אפשרות . ליונס , 1977 ) עמ' ( 809-808 מציין כי למרות שנדמה שטענה יכולה להיות מחוזקת באמצעות ביטוי מפורש של הכרחיות אפיסטמית , בשפה הטבעית אין ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן