9.2 שילוב המסגרות הקונספטואליות השונות

הטבלה שלהלן מציגה תיאור המשלב בין המונחים השונים שנדונו לעיל . בשורה הראשונה מופיעות הקטגוריות השונות של המודאליות , כפי שהוצגו לעיל בפרק . 8 בשורות שתחתיה הצבתי את המסגרות הקונספטואליות הנוספות שנדונו בפרק הזה : עמדה , הערכה וסיוג . מן התיאור הזה אפשר ללמוד כי החפיפה בין המסגרות היא חלקית בלבד . המונח ' עמדה אפיסטמית' מקביל פחות או יותר לתחומי המודאליות האפיסטמית , המודאליות הראייתית והמודאליות הקיומית גם יחד . אולם במסגרת של ' עמדה' אין תחום המקביל לקטגוריות האחרות של המודאליות – האלתית , הדאונטית והדינמית . גם תחום ההערכה מסוג ' סטטוס' מקביל פחות או יותר לקטגוריות של המודאליות האפיסטמית , הראייתית והקיומית , וגם לקטגוריה של הסיוג הלקסיקלי . אולם אין במסגרת של ' הערכה' ובמסגרת של ' סיוג' דבר המקביל למודאליות האלתית , הדאונטית והדינמית . התחום הכהה שבטבלה מציג את כל מה שרלוונטי להבעת הספק וההסתייגות , על מגוון המונחים שמקורם בתפיסות תאורטיות או קונספטואליות שונות . ההשוואה הזו מלמדת כי התחום של הבעת הספק נחקר מכיוונים שונים ובמסגרות שונות ( ויש בוודאי עוד שלא הזכרתי , ( והתוצאה היא מי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן