9.1 מודאליות ומונחים קרובים לה

הפרק הקודם עסק בתחום הסמנטי של המודאליות לסוגיה , הפרק הזה מציג בקצרה מונחים שיש להם קרבה לתחום סמנטי זה ויש בהם מידה של רלוונטיות להבעת ספק . המונחים הללו הם כולם בעלי משמעות רחבה , ומופיעים בספרות הבלשנית הן במשמעותם הרגילה בשפה ( באנגלית ) והן כמונחים מקצועיים . גם כמונחים מקצועיים הגדרתם אינה מוסכמת על הכול ואינה אחידה . כדי להימנע מן המורכבות של ההגדרות השונות , אציע כאן הגדרה אחת ויחידה לכל אחד מהם , ואנסה למפות את היחסים בינם ובין המודאליות של הספק . 9 . 1 . 1 עמדה ( stance ) לפי קונראד ובייבר , ( 2001 ) המונח ' עמדה' קשור בהבעת רגשותיו והערכתו של הדובר בעיקר בשלושה תחומים : עמדה אפיסטמית – מתייחסת למידת הוודאות או הספק , למהימנות המידע , לסייגים ביחס אליו ולמקור האינפורמציה . רכיבים לשוניים המשקפים עמדה אפיסטמית הם למשל : , probably , perhaps , sort of , apparently , in most cases , according to X ובעברית 'כנראה , ' 'אולי , ' 'במקרים רבים , ' 'לדברי . ' עמדה של יחס או גישה – קשורה ברגשות או בשיפוט ערכי . רכיבים המשקפים מודאליות זו הם למשל : , surprisingly , unfortunately ובעבר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן