8.4 רכיבים מודאליים רב-משמעיים

8 . 4 . 1 יכול הדוגמות ( 379 ) ( 378 ) מציינות באופן מובהק מודאליות דינמית . במבנה התחבירי האופייני למשמעות הליבה של ' יכול' הדינמי , נושא המשפט הוא אדם , אשר יש לו יכולת לעשות דבר מה , לבצע פעולה כלשהי : ( 378 ) החברים יכולים לספק מידע " פנים" המזהה ילדים שיש להם יחסים טובים או יחסים גרועים עם חבריהם ( 78 ) [ ... ] ( 379 ) לאחר מספר ניסיונות במטלות כאלו יוכל [ אדם מבוגר ] לפתח טכניקה מתאימה לעבודה , והמטלה תהפוך ממטלה של המצאת כלל למטלה של הסקת כלל . ( 46 ) והנה בקורפוס שלנו שכיח הרבה יותר מבנה תחבירי שבו הנושא אינו אדם , למשל : ( 380 ) כפי שצוין במבוא , מטרת השיטה של ניתוח על היא לספק אינדיקציה על התמונה הכוללת . ממצאיה יכולים , עם זאת , לשמש זרז לחקירה ממוקדת יותר בסוגיית התוקף הדיפרנציאלי . ( 70 ) 11 קואטס עצמה העידה שציפייתה , שדוגמות למשמעויות ליבה יהיו רבות יותר מן הדוגמות האחרות , לא אוששה . גם הניבוי של קואטס , שדוגמות פריפראליות יהיו קשות יותר להבנה , לא אושש במחקרים שבדקו מהירות תגובה ( פאפאפרגו , 2000 עמ' . ( 25 בדוגמה זו , המופיעה לקראת סופו של מאמר העוסק בשיטה המכונה ' ני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן