8.3 תיאור סינכרוני של משמעות הרכיבים המודאליים

בין החוקרים השונים של המודאליות אפשר למצוא שתי גישות עיקריות לתיאור משמעותם של הרכיבים המודאליים : גישה ' מונוסמנטית , ' המציעה משמעות בסיסית לכל רכיב מודאלי , וגישה ' פוליסמנטית , ' המתארת את הרכיבים המודאליים כרב משמעיים , כלומר משתייכים בו זמנית לכמה קטגוריות מודאליות שאמורות להיות מובחנות זו מזו ( קואטס , 1980 עמ' . ( 42 לדעת פאפאפרגו , 2000 ) עמ' , ( 24-23 הרכיבים המודאליים הם אמנם רב משמעיים , אך הרב משמעות שלהם שונה מרב משמעות לקסיקלית רגילה , ולפיכך מחייבת תיאור מסוג אחר . המודל שנראה לי היעיל ביותר לתיאור משמעותם של הרכיבים המודאליים הוא זה שהציעה קואטס לדיון בפעלים המודאליים באנגלית . המודל שלה נשען על הקונספט של , fuzzy sets שפותח כמודל מתמטי בידי זדה בשנות ה 60 ותחילת שנות ה 70 של המאה העשרים ( זדה fuzzy set . ( 1972 היא קטגוריה שההשתייכות אליה אינה בינארית ( שייך או לא שייך , ( אלא מדורגת על פני רצף , כלומר המעבר של פריט ממעמד של שייך לקטגוריה למעמד של לא שייך היא הדרגתית ולא פתאומית . תיאור כזה הולם במיוחד קטגוריות לשוניות שההדרגתיות טבועה בהן , כמו שמות תואר מדורגים ( ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן