8.2 בעיות בקטגוריזציה של המודאליות

חלוקת תחום המודאליות לקטגוריות סמנטיות אינה חלוקה מוסכמת על כל החוקרים . לשאלת היחסים בין המודאליות האפיסטמית לזו הראייתית כמה תפיסות אפשריות : הקידוד הלשוני של שתיהן הוא לעתים קרובות דומה ( דנדייל וטסמובסקי , 2001 עמ' . ( 342-340 יש שרואים בהן קטגוריות נבדלות ( למשל נויטס 2001 א , עמ' , ( 27 יש שרואים אותן כחופפות ויש שמציגים אותן כנכללות זו בזו . במקרה כזה הקטגוריה הראייתית נתפסת בדרך כלל כנכללת בזו האפיסטמית , כיוון שציון מקור האינפורמציה נראה כאחד מן האמצעים להבעת עמדה אפיסטמית ביחס לאותה אינפורמציה ( למשל בייבי , 1988 פאלמר . ( 1986 חוקרים אחדים כוללים את המודאליות הדאונטית ואת הדינמית בקטגוריה אחת , המכונה בפי פאלמר , event modality ( 1986 ) בפי בייבי ופליישמן ( 1995 ) היא מכונה , agent-oriented modality ואילו קואטס ( 1980 ) קוראת לה . root modality גם פאפאפרגו , 2000 ) עמ' ( 81 , 68 מבחינה בין שני הסוגים האלה לבין המודאליות האפיסטמית והמודאלית האלתית . ההבחנה התאורטית שהיא מציעה , המעוגנת בתאוריית הרלוונטיות , 8 על ביסוס האתוס של החוקר בדרך זו ראו לעיל , סעיף . 7 . 1 9 ראו ספרבר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן