8.1 קטגוריות של מודאליות

המונח ' מודאליות , ' כפי שהוא משמש בבלשנות המודרנית , מקורו בסמנטיקה הלוגית וברעיון ' העולמות האפשריים . ' לפי תפיסת העולמות האפשריים , כפי שמציג אותה ליונס , 1977 ) עמ' , ( 167-161 כל סוגי המודאליות מכילים את אחד משני האופרטורים הלוגיים : ' הכרחיות' ( necessity ) או ' אפשרות' . ( possibility ) ' הכרחיות' פירושה התקיימות בכל העולמות האפשריים , ו'אפשרות' פירושה התקיימות במקצת העולמות האפשריים . את האופרטורים הללו אפשר לסמן בסמלים nec ו poss בהתאמה , ולהראות כיצד הם קשורים מבחינה לוגית זה בזה : nec p = ~ poss ~ p ( 336 ) poss p = ~ nec ~ p ( 337 ) את ( 336 ) יש לקרוא כך : ( 336 ' ) לומר שהכרחי שתתקיים פרופוזיציה , p פירושו של דבר לומר שאין זה אפשרי שלא תתקיים פרופוזיציה . p ואילו את ( 337 ) יש לקרוא כך : ( 337 ' ) לומר שאפשרי שתתקיים פרופוזיציה , p פירושו של דבר לומר שאין זה הכרחי שלא תתקיים פרופוזיציה . p כמונח בלשני מקובל להגדיר את הרכיבים המודאליים כרכיבים הקשורים בהבעת דעתו או עמדתו של הדובר ביחס לפרופוזיציה שהמשפט מביע או ביחס לסיטואציה שהפרופוזיציה מתארת . הקטגוריה של הרכיבים המוד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן