חלק רביעי הבעת הספק בשיח המדעי

החלק הזה דן בדרכי הבעת הספק והזהירות , בתפוצתן ובתפקידיהן הארגומנטטיביים בשיח של המאמר המדעי . הבעת הספק היא מן הדרכים של ההבעה המודאלית , שהיא כשלעצמה תחום סמנטי מורכב ובעייתי הן מבחינה תאורטית והן מבחינה תיאורית . לפיכך אאמץ כאן את הגישה שמציע נויטס : ( א 2001 ) ראשית אעסוק בהגדרתו של התחום הקוגניטיבי שבו מדובר , ולאחר מכן אבקש להראות כיצד הוא בא לידי ביטוי במגוון של רכיבים לשוניים . גישה זו מתאימה במיוחד לעברית , משום שהמודאליות בעברית אינה מתבטאת בקטגוריות דקדוקיות ספציפיות , ולפיכך נקודת המוצא של הדיון צריכה להיות סמנטית ( לבנת תשנ . ( ט" המהלך יהיה אפוא כדלקמן : בפרק 8 אציג קטגוריות שונות של מודאליות ואדגים אותן מתוך הקורפוס . בהמשך אצביע על הקושי במיון לקטגוריות , ואציע אפשרות לתיאור סינכרוני שלהן . בפרק 9 אבחר מתוך הקטגוריות הנזכרות את אלה הרלוונטיות להבעת הספק , ואוסיף כמה מונחים ממסגרות קונספטואליות אחרות . משתוגדר הבעת הספק כתחום סמנטי , אצביע בחלקו השני של הפרק על דרכי הביטוי הלקסיקליות שלו , מאלה שנמצאו לי בקורפוס הנבחר . בפרק 10 אראה כיצד מתקשרים הדברים במטרתו המוצהרת של ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן