6.7 התייחסות החוקר אל עצמו בגוף שלישי

יש שהחוקר מתייחס אל עצמו בגוף שלישי , בעיקר בהקשר של אזכור עבודותיו הקודמות . מקרים אלה מעטים , והנה כמה מהם : ( 284 ) אף מסלובטי ( 1991 ) מצאה במחקר על תלמידי כיתות יא [ ... ] קשר בין דרכי התמודדות לתכנים . ( 629 ) ( 285 ) שחיקת המנהל נמדדה בסולם שהתבסס על עבודתו של פרידמן ; 1998 ) ( Friedman , 1995 a , 1995 b בשינויים קלים . ( 227 ) ( 286 ) חוקרים בתחום המתמטיקה ( קרמרסקי , ([ ... ] Cohen , 1994 ; 1997 הראו שלמידה שיתופית אינה מובילה בהכרח . [ ... ] לדעתם , צורות של דיבור מתמטי הן התנהגויות חדשות ( 664-663 ) [ ... ] יש שהחוקר מציג את עצמו בשמות העצם 'המחבר' או 'החוקר : ' ( 287 ) השאלון הכיל היגדים המבטאים מקורות לחץ מסוגים שונים , סולם למדידת שחיקת המנהל שפיתח המחבר ( Friedman , 1995 a , 1995 b ) ושאלות על נתוני רקע של המנהלים . ( 226 ) ( 288 ) המחקר הנוכחי מציע דרכי התבוננות והבנה חדשות דרך פרשנותם של המרואיינים ודרך הניתוח שמציעות החוקרות . ( 446 ) [ ... ] ( 289 ) במשרדה של המחברת השנייה של מחקר זה . ( 107 ) במקרים אלה החוקר אכן נוכח במפורש , אבל אזכורו בגוף שלישי מעניק לטקסט גוון ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן