6.6 פועל בבינוני רבים

בניגוד לצורות הפועל בעבר ובעתיד , המקיימות הבחנות בין תשעה או עשרה גופים שונים , בפעלים בבינוני מתקיימת רק ההבחנה במין ובמספר ( זכר / נקבה ויחיד / רבים . ( לפיכך משמשת צורת בינוני רבים כצורה סתמית שאינה מציינת מבצע פעולה מסוים ועשויה להיות בעלת אופי גנרי . בשיח המדעי צורות אלה אינן שכיחות 17 ) צורות בכל הקורפוס , ( ואולם היקרויותיהן מצטרפות אל הצורות האימפרסונליות האחרות ותורמות ליצירת הטון הכללי . בדרך כלל מופיעה צורה זו בפסוקית המשועבדת במשפטי תנאי או זמן ( במשמעות קרובה לתנאי : ( ( 282 ) אך אם מקבלים את מגמות הטמיעה [ ... ] ניתן היה לצפות ( 12 ) [ ... ] ( 283 ) כאשר בוחנים את הקשרים [ ... ] ניתן לראות ( 711 ) [ ... ]  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן