6.4 שם עצם לציון פעולה של החוקר

הטון האימפרסונלי של הטקסט נשמר גם מכוח השימוש בשמות עצם לציון פעולות קוגניטיביות , שכאמור , מבוצעות בידי החוקר . זהו פן נוסף של תופעת הנומינליזציה כסוג של המטפורה הדקדוקית ( לעיל סעיף . ( 6 . 3 ואולם במרכז סעיף זה אעמיד שמות עצם מסוג מסוים בלבד – שמות עצם מופשטים המסמנים פעולה קוגניטיבית של החוקר . הבחירה בשם העצם במקרים כאלה משמעותה בחירה באחת מדרכי ההבעה האימפרסונליות . השימוש בניסוח כגון : ( 264 ) ההנחה הייתה שהם ידעו יותר מאחרים על התנהגות ילדים ( 94 ) [ ... ] הוא חלופה לשימוש בשם העצם עם כינויי הקניין החבור ' הנחתנו הייתה ש ' ... וגם לשימוש בפועל 'הנחנו ש . ' ... כך גם לניסוח מעין : ( 265 ) היה עניין לבדוק את דפוס הממצאים ( 91 ) [ ... ] יש חלופות כגון : ' היה לנו עניין לבדוק , ' ' התעניינו ב ' ... או ' רצינו לבדוק . ' וכך אני רואה את הדוגמות האלה : ( 266 ) הציפייה הייתה שילדים שעברו התעללות ( 81 ) [ ... ] ( 267 ) ממצאים אלה מובילים להשערה כי תפקידה ( 135 ) [ ... ] ( 268 ) ההעדפה במחקר זה הייתה לבדוק ממדים גלויים פחות של הצגת המינים . ( 479 ) החוקר הוא זה המניח הנחות , המצפה , המשע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן