6.2 נושא תחבירי שאינו מבצע פעולה

אחת הדרכים לצמצום נוכחותו של החוקר בטקסט המדעי בצד צורת הסביל היא תיאור הפעולות שהוא מבצע באמצעות משפטים פעילים , שהחוקר אינו הנושא התחבירי שלהם . בעמדת הנושא התחבירי מוצבים שם עצם או שם פעולה שאינם ' מבצעי הפעולה' האמיתיים . תופעה בולטת בתחום זה היא השימוש בשמות עצם כגון ' מאמר , ' ' מחקר , ' ' עבודה , ' ' דיון' או ' ניתוח' כנושאים תחביריים לנשואים כגון : ' עוסק , ' ' דן , ' ' בוחן , ' ' מתמקד , ' ' מציע הגדרה , ' ' מתמודד עם שאלות' – כולם פעלים המציינים פעולות קוגניטיביות המבוצעות למעשה בידי החוקר . מבנים כאלה קיימים גם בלשונות אחרות . מונטגומרי , 1996 ) עמ' ( 13 משתמש בהם כדי להדגים דרך הבעה אימפרסונלית , אל זמנית ואובייקטיבית באנגלית : For the most part , through a series of grammatical and syntactic strategies that attempt to depersonalize , to objectify all premises , such that they seem to achieve the plane of ahistorical essence : “ Recent advances have shown פ" ; “ Analyses were performed פ" ; “ The data , therefore , indicate פ" . The narrative is driven by objects , whether ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן