5.2 'אובייקטיביות' בשיח המדעי

בסעיף 1 . 2 לעיל הבאתי מקצת עבודתו של רוברט בויל במחצית השנייה של המאה השבע עשרה , ובתוכה רעיון ' העדות הווירטואלית . ' לאפשרות להרחיב את מעגל העדים לניסוי מדעי באמצעות הכתיבה היו שתי תוצאות הרות משמעות : האחת , היא יצרה למעשה ' קהיליית שיח' מדעית . מי שקיבל עליו את השיטה העקרונית של המדע הניסויי , תרם ' עובדה מדעית' משלו והשתמש בלשון באותו אופן שבויל טרח לקדם , נחשב לחבר בקהיליית השיח . בזכות הטכניקות הללו נראה הייצור של הידע המדעי כמפעל משותף לכל מי שהיה עד לו . החברה המלכותית של לונדון אמרה על עצמה שהיא " איחוד של עיניים ושל ידיים . " מילים מסוימות קיבלו משמעות חדשה וייחודית להקשר המדעי , ובויל עמד על כך שהשיח של המדע הניסויי צריך להיעשות בלשון מסוימת בלבד . עם זאת בויל תפס את הלשון ה'מדעית' הזאת כאמצעי לשיתוף קהילייה רחבה ככל האפשר , ולא כמכשיר מצמצם המשמש כסימן למעמדה המיוחד והמובחן של הקהילייה המדעית , כפי שפועלת הלשון המדעית בימינו ( מרטין וויל . ( 1998 תוצאה אחרת של השימוש ב'עדות הווירטואלית' ושל הרחבת מעגל העדים היא התקדמות לעבר ייצור ותיקוף של הידע המדעי באופן ציבורי . הידע ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן