4.6 ויתור מדומה

בדוגמות שלהלן ( 195 ) ( 194 ) ( שתיהן מאותו המאמר ) אין בין שני חלקי הוויתור קשר אמיתי שיצדיק שימוש במבנה לוגי משועבד . בשתי הדוגמות מוסר המשפט דיווח על שני ממצאים שונים , שמבחינה לוגית ראוי יותר לקשור אותם בקשר חסר כיוון ארגומנטטיבי – איחוי או ניגוד . ייתכן שאלה דוגמות ל'ויתור נסיבתי' בניגוד ל'ויתור השכנועי – ' הלוויין מציג מסגרת שלאורה מפרש הקורא את מצב הדברים המוצג בגרעין ( אזר תשנ"ט , ראו לעיל בסעיף . ( 4 . 1 אולם נראה לי כי השימוש במבנה הוויתור המשעבד הוא כאן אמצעי רטורי מבני להדגשת התוכן המשובץ בעמדת הגרעין , שהוא הממצא המעניין ובעל החשיבות הארגומנטטיבית מבחינתו של החוקר : ( 194 ) [ ל ] אף שלא נמצאו הבדלים ממשיים במיקומים אחרים ( פנאי , חיק הטבע , מיקום לא ברור , ( [ ג ] ההבדלים בין גברים לנשים במיקומי בית ועבודה הם גדולים ביותר . ( 475 ) ( 195 ) [ ל ] למרות שחלק ניכר מהדמויות המופיעות בפרסומת אינו מוצג בעיסוק או בעבודה ( וכאן חלקן של הנשים " חסרות העיסוק" עולה על זה של הגברים , ( [ ג ] הרי בין הדמויות ה"מועסקות" ישנה התפלגות עיסוקים מעניינת . ( 478 ) מבנה הוויתור מעניק לטקסט כיו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן