4.5 סדר האיברים במבנה הוויתור

האם סדר האיברים במבנה הוויתור הוא חופשי ? משפע הדוגמות שהובאו לעיל ניכרת העדפה חד משמעית לסדר לוויין גרעין . בקורפוס נמצאו 345 דוגמות ודאיות למבני ויתור , מתוכן 277 דוגמות לסדר לוויין גרעין ( כ 80 % מן הדוגמות , ( לעומת 68 דוגמות בלבד ( כ ( 20 % לסדר גרעין לוויין . העדפה ברורה זו ניתנת להסבר בדרכים אחדות . בשני מבני האיחוי ( מבנים , 4-ו 3 ראו סעיף 4 . 2 לעיל ) הסדר הוא מחויב ואינו ניתן לבחירה : במבנה , 3 החובר שבגרעין כולל ביטוי אנפורי המאזכר את תוכן הלוויין , ולפיכך יכול להופיע רק אחריו . במבנה 4 מופיעות בגרעין מילות ניגוד , שמקומן הקבוע הוא בתווך , בין שני האיברים המנוגדים , ולפיכך גם הן מחייבות את הסדר לוויין-גרעין . במקרים אלה אין , כמובן , לסדר האיברים משמעות ארגומנטטיבית . בשני מבני הוויתור האחרים , מבני השיעבוד ( מבנים , ( 2-ו 1 סדר האיברים הוא חופשי בעיקרון . נראה דוגמה לתיאור ויתור , המופיע במקרה אחד לפני הגרעין ובמקרה האחר אחריו : ( 192 ) [ ל ] למרות השכיחות הנמוכה של התחום האחרון , [ ג ] החלטנו להקדיש לו מקום נרחב בדיון עקב המורכבות שנחשפת בו ומכיוון שבחריגותו יש כדי להאיר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן