4.4 המטרות השכנועיות של מבנה הוויתור

בסעיפים הקודמים הצגתי את כוחו הארגומנטטיבי של הוויתור באופן כללי . בסעיף זה אראה כיצד משמש מבנה הוויתור להשגת המטרות השכנועיות של הכותב במאמר המדעי ( שאותן הצגתי לעיל בסעיף . ( 2 . 4 9 ראו להלן , סעיף . 9 . 3 10 על ביטויים מודאליים אלה ראו להלן בחלק הרביעי . 4 . 4 . 1 ביסוס שדה המחקר ותיאור המשבצת הפנויה כאמור לעיל ( בסעיף , ( 2 . 3 סוולס תיאר את ' יצירת המרחב המחקרי' כפעולה של תיאור שדה המחקר 'ה ) טריטוריה , ( ' הדגשת חשיבותו ותיאור פער בידע הקיים , דהיינו , משבצת פנויה ( ובלשונו ' נישה ( ' שבתוכה יתאפשר למחקר המוצע להציג טענות חדשות . מבנה הוויתור הוא כלי מבני שבאמצעותו בא לידי ביטוי הניגוד הפנימי הקשור בשילוב של שתי המטרות הללו . כאמור לעיל , יש ביניהן מתח מובנה , והמתח הזה בא לידי ביטוי טבעי במבני ויתור על שני חלקיהם . ניסוחם של מבני הוויתור שאציג להלן הוא עדות למאמץ הארגומנטטיבי של הכותבים בשני כיוונים מנוגדים : מצד אחד , להציג את הנושא הכללי כבעל חשיבות , ומן הצד האחר לבסס את קיומה של משבצת ריקה רחבה דיה , שחשיבותה אינה מבוטלת .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן