חלק שני הדובר וקהלו: דיאלוגיות בשיח המדעי

שאלת ה'דיאלוגיות' של הטקסט המדעי עומדת במרכזו של החלק הזה . בפרק 3 אציג את הבסיס התאורטי לראיית הטקסט כטקסט דיאלוגי , ואדרש לשלושה רכיבים טקסטואליים המשקפים את ההיבט הזה והם : ציטוטים , שאלות ומבני ויתור . כל אלה קשורים בשיג ושיח של הכותב עם עצמו , עם הקורא ועם קהיליית השיח , ומבטאים לפיכך את ההיבט הדיאלוגי של הטקסט . הניתוח שלי יציג את כל הרכיבים הללו כקשורים בפעולת השכנוע . בפרק 4 יוצג מבנה הוויתור כמשקף דיאלוגיות בלתי מפורשת . כוחו השכנועי של הוויתור ייבחן על רקע המטרות השכנועיות שאותרו והוצגו בחלקו הראשון של החיבור .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן