2.4 המטרות השכנועיות של המאמר המדעי

התיאור הפונקציונלי של המאמר המדעי יוצג כאן על פי מטרותיו הארגומנטטיביות ולא על פי חלקיו המבניים . מטרות אלה הן אופציונליות ולא בהכרח יכיל מאמר אחד את כולן . ברוח הנחתי , כי מטרת העל של המאמר היא להביא להתקבלות הטענות החדשות בקהיליית המחקר , נדרשת שורה של מטרות משנה להשגת מטרה זו והן : א . לשכנע שהנושא הנחקר חשוב ומרכזי ב . להוכיח כי למרות שהנושא נחקר באופן כללי , עדיין יש פערים בידע לגביו , כלומר קיימת משבצת ריקה ' ) נישה ( ' שיש למלאה , ויש להוכיח שזו אינה שולית כל עיקר ג . להצדיק את הבחירה במסגרת התאורטית ד . להצדיק את הבחירה בשיטת המחקר ה . לשכנע שהניתוח הסטטיסטי הוא מתאים ומועיל ו . לשכנע בסבירותה של הפרשנות הניתנת לממצאים ז . לשכנע בתקפותן של המסקנות שהחוקר מבקש לגזור מן הממצאים ח . לשכנע שהממצאים מתקבלים על הדעת ומתיישבים עם הידוע בתחום , וביחד עם הידע הקיים הם מובילים לגוף ידע לכיד ט . לשכנע כי יש בממצאים משום חידוש בשני מוקדים נדרש איזון בין שתי מטרות . בין שתי המטרות הראשונות ( א , ב ) יש מתח מובנה . כדי לשכנע במרכזיותו של הנושא , נדרשת בדרך כלל סקירה של מה שכבר נכתב עליו . אב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן