2.3 התפקיד השכנועי של מבנה המאמר

האם הטקסט של המאמר המדעי משקף את מה שהתרחש במחקר בפועל ? החוקרים תמימי דעים כי אין אלה פני הדברים . קנור סטינה ( 1981 ) הייתה מן הראשונות שתיארו את הכתיבה של הממצאים כתהליך " הטלאה של העובדות" ולא של מחקר המכוון מראש על ידי ידע . גם לאטור וולגאר מתארים את התהליך המורכב ורב הפיתולים של העבודה המדעית : למשל , רעיון מסוים עשוי לעלות באופן מקרי כתוצאה מחיבור בין עניינים שהקשר ביניהם רופף ולא נתפס קודם כבעל חשיבות , וייתכן שייעשה בו שימוש לאחר שרעיונות אחרים נכשלו . בסופו של דבר , במסגרת המאמר המדעי , רעיון כזה עשוי להיות מוצג כתוצר של חשיבה הגיונית , כאילו חשיבותו הובאה בחשבון מראש ולא ככזו שהתגלתה רק כתוצאה מן הניסוי ( לאטור וולגאר , 1979 עמ' . ( 173 דרסן , 2002 ) עמ' ( 89 מדבר על " השתיקה הקונוונציונלית של השיח המדעי המודרני , " ומתאר בין השאר כיצד נעלמו עם השנים מן הטקסט המדעי פרטי עבודת השדה , שהם במידה רבה ' הסיפור' המתודולוגי של החוקר בתחום הגאולוגיה למשל . מונטגומרי , 1996 ) עמ' ( 13 סובר שהקורא של התוצר המוגמר רואה לנגד עיניו מחקר קוהרנטי , הרמוני ומוצלח , ואולם בדרך אל ניסוחו הסופ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן