1.1 הכתיבה המדעית

הכתיבה היא מן הדברים היחידים המשותפים לכל המדעים ולכל הפעילויות המדעיות , למן דיווח על ניסוי מעבדה במדעי הטבע ועד למאמר בעל אופי תאורטי , היסטורי או פרוגרמטי במדעי הרוח . התביעה לכתוב עוברת כחוט השני בכל סוגי הפעילויות המדעיות , עד כי המדען בן ימינו חש כי דרישה זו רודפת אותו ואינה מניחה לו : כדי לזכות בתואר דוקטור , שהוא כרטיס הכניסה לכל מסגרת אקדמית , יש להגיש תוצר כתוב ; כדי להתקדם בסולם הדרגות האקדמי יש לכתוב ספרים או מאמרים שיתפרסמו בכתבי עת מדעיים ; כדי להשתתף בכנס מדעי יש לכתוב תקציר ; כדי לזכות במענק מחקר יש לכתוב תכנית מחקר ; כדי לצאת לשנת שבתון יש לכתוב תכנית עבודה , וברבים מן המצבים הללו יש להגיש בכתב גם דיווח לאחר מעשה . המאמר המדעי הוא אפוא אחת הסוגות המשמשות את קהיליית השיח המדעית בכל הדיסציפלינות , ומן החשובות שביניהן , אם לא החשובה ביותר . מהם היחסים בין העבודה המדעית לכתיבה המדעית , בין ביצוע המחקר בפועל ובין הדיווח עליו ? הדעת נותנת כי הבכורה ניתנת לפעילות המחקרית עצמה , ואילו פעילות הכתיבה היא משנית לה ונספחת אליה . ואולם במובנים רבים לא אלה הם פני הדברים . בימינו מחק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן