חלק ראשון המאמר המדעי וקהיליית השיח

בחלק הזה על שני פרקיו יוצג המאמר המדעי כטקסט שכנועי תוך הבהרת מטרותיו השכנועיות . פרק 1 הוא רקע תאורטי וקונספטואלי לדיון . בחירת המסגרת לעבודה בחקר השיח אינה בחירה פשוטה . חקר השיח הוא שדה מחקר רב תחומי ובעל שוליים פתוחים , המקיף כמה דיסציפלינות שונות : בלשנות , אנתרופולוגיה , סוציולוגיה , פסיכולוגיה , ספרות , רטוריקה , פילוסופיה ועוד ( טנן . ( 1989 ואכן , מראשית עבודתי על השיח המדעי מצאתי שהתפיסה הבלשנית הרווחת כלפיו היום מושפעת עמוקות ממקורות שמחוץ לדיסציפלינה הבלשנית , ובמיוחד ממדעי החברה . העבודה הבולטת ואולי המצוטטת ביותר בתחום זה היא עבודתם של ברונו לאטור וסטיב וולגאר , צמד סוציולוגים של המדע שפרסמו ב 1979 מחקר חלוצי משותף שכונה בפיהם " אנתרופולוגיה של המדע" ( לאטור וולגאר , 1979 עמ' . ( 27 ואכן ניתן לראות במחקר זה מחקר אתנוגרפי , המתבונן במדענים מנקודת המבט של צופה חיצוני בשבט כלשהו , על מנהגיו , אמונותיו , המיתולוגיות והסיפור שהוא מספר על עצמו . המחקר שלהם עקב כשנתיים באופן צמוד אחרי קבוצת מחקר במעבדת מחקר חשובה בארצות הברית בתחום הנוירואנדוקרינולוגיה . החוקרים ערכו רישום מדוק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן