קורפוס

היתרונות שבמחקר המבוסס על קורפוס ידועים וזוכים כיום להסכמה רחבה ( יזרעאל ואח , ' תשס . ( ב" בעשורים האחרונים , עם פריחתם של הקורפוסים הממוחשבים המשמשים לתיאור לשונות , נדחקה לשולי התודעה המסורת העתיקה של מחקר הקורפוס , הנקשרת בראש ובראשונה להתייחסות אל התנ"ך כאל קורפוס סגור , שניתן לתאר את מצאי הרכיבים הלשוניים שלו באמצעות יצירת מילונים , קונקורדנציות וספרי דקדוק ( קנדי , 1998 עמ' . ( 13 קורפוס יוצר בסיס אמפירי לא רק לזיהוי האלמנטים והדגמים המבניים המרכיבים את המערכת הלשונית , אלא גם למיפוי האופן שבו משתמשים במערכות האלה ( שם , עמ' 'ג . ( 4 ון סינקלייר , מבכירי החוקרים בתחום בלשנות הקורפוס , בחר לאחד מספריו את הכותרת : ( 2004 ) Trust the Text וקבע כי " הקורפוס אומר את האמת" – האמת על מבנה השפה ועל השימוש בה . אפשר להתבסס על קורפוס הן כדי לתאר את המאפיינים של לשון נתונה באופן כללי והן כדי לתאר תת לשון מסוימת או סוגה מסוימת . במקרה הראשון מדובר בקורפוסים רחבי היקף ומגוונים , ואילו במקרה האחר מדובר בקורפוסים קטנים יותר , הממוקדים בטקסטים בעלי אפיון ייחודי . בשני המקרים על הקורפוס הנבחר לה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן