בפתח הספר

הרטוריקה המאפיינת את סוגות השיח השונות , ובמיוחד את השיח הפוליטי ואת השיח המשפטי , עומדת זה שנים אחדות במוקד עבודתי כחוקרת שיח . בניגוד לסוגות האלה , שדרכי השכנוע שלהן היו נושא למחקר למן העת העתיקה ועד ימינו , השיח המדעי איננו שדה המחקר הטבעי לדיון הרטורי . משום כך ראיתי אתגר של ממש בניתוח המשבצת הזאת דווקא . שנים רבות של היכרות עם מגוון הפעילויות האקדמיות הקשורות בטקסטים קריאת מאמרים , כתיבה לכתבי עת שפיטים , עריכה של כתב עת מדעי , שיפוט של מאמרים , הנחיה של סטודנטים בכתיבה מדעית – עשו את הסוגה הזאת למושא ההתעניינות שלי , העניקו לי כלים לחקור אותה לעומקה ומבט רחב , מורכב ועשיר על ייחודו של השיח הזה , שאותו שיקעתי במחקר שלפנינו . שיחותיי עם חבריי הבלשנים וחוקרי השיח היו לי מקור השראה שלא יסולא בפז , ואני מבקשת להודות להם הן על התמיכה והעידוד הן על התובנות שרכשתי במפגשים שלנו . במיוחד יעמדו על הברכה פרופ' אלדעה ויצמן , פרופ' מאיה פרוכטמן , פרופ' תמר סוברן , ד"ר דליה גבריאלי נורי , ד"ר תמר וולף מונזון , ד"ר סול אזואלוס אטיאס , ד"ר אילאיל יציב מליבר וד"ר אסתר אונגר אבירם . כן נתונה תודתי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן