הרטוריקה של המאמר המדעי

זהר לבנת הלשון וקהיליית הוצאת אוניברסיטת בר-אילן זהר לבנת הרטוריקה של המאמר המדעי הלשון וקהיליית השיח זהר לבנת הרטוריקה של המאמר המדעי הלשון וקהיליית השיח  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן