מראי מקום

אבירם , ריתמוס Amittai F . Aviram , Telling Rhythm : Body and Meaning in Poetry , University of Michigan Press , Ann Arbor 1994 . אחד העם , חיקוי אחד העם , " חיקוי והתבוללות , " כל כתבי אחד העם , והתבוללות דביר , תל אביב , ( 1892 ) 1954 עמ׳ פו-פט . איגלטון , אידאולוגיה Terry Eagleton , Ideology : An Introduction , Verso , London 1991 . אייכנבאום , השיטה Boris Eichenbaum , “ The Theory of the ‘ Formal הפורמלית Method ’" , in : Lee T . Lemon and Marion J . Reis ( eds . ) , Russian Formalist Criticism : Four Essays , University of Nebraska Press , Lincoln 1965 , pp . 99-140 . איסטופ , השירה Antony Easthope , Poetry as Discourse , edited by T . כדיבר Hawkes , Methuen , New York 1983 . אלטר , ביאליק Robert Alter , “ Haim Nahman Bialik : Superimposed Worlds" , Manuscript , 1999 . אלטר , הרמיזה רוברט אורי אלטר , הנאות הקריאה בעידן אידאולוגי , הספרותית תרגום דוד שחם , הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן , חיפה ותל אביב . ( 1989 ) 2001 אלטר , עברית RobertAlter , Hebrew and Modernity , I...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן