מגולדברג אל שלונסקי וישורון: בין שליטה באינטרטקסטואליות פרוזודית לכניעה לה

המיזם של יצירת הקול הישראלי החדש היה אידאולוגי ובחירת האינטרטקסטים שהשתתפו בתהליך זה משקפת העדפות פוליטיות ייחודיות , הן של המחברים והן של קוראיהם . ואולם , אף על פי שהתוצאות משקפות בחירות אידאולוגיות ביודעין , הן גם מראות כיצד נשלטו המשוררים בידי ה״ארכיונים״ שעמדו לרשותם ובידי המורשת הסגולית שלהם עצמם . שתי דוגמאות קצרות יבהירו את המתח הפוליטי במהותו שבין אינטרטקסטואליות פרוזודית השולטת על הקול הפואטי לבין אינטרטקסטואליות פרוזודית הנשלטת בידי המשורר . שתי הדוגמאות לקוחות מיצירותיהם של משוררים בני דורה של גולדברג : האחת היא שירו של אברהם שלונסקי , ״עמל״ — או , נכון יותר , קריאתה של גולדברג בשיר זה — והאחרת היא השיר ״ליל הגלולים״ של אבות ישורון . בשנת › 965 ראה אור קובץ השירים המפורסם , The Modern Hebrew . Poem Itself לקובץ זה כתבה גולדברג מאמר המפרש את שירו של שלונסקי ״עמל״ , שהתפרסם במקורו בתוך מחזור השירים ״גלבוע״ , על שם המקום שבו עבד שלונסקי כחלוץ . השיר מופיע בקובץ בעברית ובאנגלית , ›› בתרגומה של גולדברג , וכן בתעתיק פונטי לאנגלית , וכפי שטוענת חנה ›› גולדברג תרגמה את השיר לאנגלית...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן