פרק שלישי אינטרטקסטואליות פרוזודית במודרניזם העברי

בין אם נקבל את מושג הסימטריה ובין אם לא נקבלו , אנו שומעים ] ממנו [ על אפשרות ההרמוניה הנוצרת על ידי הריתמוס . מן התוהו ובוהו של העולם המשמש חומר גולמי לחווייתו של האמן , אנו מגיעים בעזרת הריתמוס לסדר מסוים . לאה גולדברג , ״חמישה פרקים ביסודות השירה״ , עמ' 19  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן