פרק שני גלות, פרוזודיה והקול הלאומי

התוכן הלאומי קשור בצורה הלאומית באופן כזה , שלא יצויר זה בלעדי זה . [ ... ] כל זמן שהשירה העברית בגולה , היא משתדלת לחקות את האחרים , וקשה לה לבוא לידי שלמות . חיים נחמן ביאליק , ״על ר׳ יהודה הלוי״ כי מה שיר ישראל בגולה – ציץ יבש , ציץ עלפה , שטל אור את עליו לא ירטב , זרע גד אשר נפל אל רפש ועבש , פקעה ששלפה ויבשה במרתף . חיים נחמן ביאליק , ״שירת ישראל״  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן