מקצבים משתנים

לקראת תאוריה של פרוזודיה בהקשר תרבותי ורד קרתי שם-טוב הוצאת אוניברסיטת בר-אילן ורד קרתי שם טוב מקצבים משתנים לקראת תאוריה של פרוזודיה בהקשר תרבותי סדרת אופקי מחקר בעריכת אבידב ליפסקר אלבק ורד קרתי שם טוב מקצבים משתנים לקראת תאוריה של פרוזודיה בהקשר תרבותי  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן