הערות

פתח דבר 1 סטיינר , [ 1997 ] 2001 עמ' . 55 2 שם . 3 שטיינר . [ 1978 ] 1988 4 את ההבחנה בין " היידגר המוקדם" ל"היידגר המאוחר" נהוג לייחס למפנה הפילוסופי של היידגר שהתרחש בסביבות . 1930 על ה"מפנה" ראו : . Pattison 2000 , p . 1-24 5 על היידגר והנאצים ראו : . Wolin 1993 [ 1991 ] מבוא . Irmgard Winter [ 1918 ?] , in : Buhler 1922 , p . 43 1 השוו : שם , עמ' . 65 2 גיאורג זימל , "מושג התרבות והטרגדיה שלה" , [ 1911 ] בתוך : זימל , 2012 עמ' . 129 Letter from Sigmund Freud to Lou Andreas-Salom › [ 30 July 1915 ] , in : Freud 3 . 1960 , p . 307 השוו : . Bergman 1985 [ 20 May 1914 ] , pp . 90-91 Wahrig Deutsches W › rterbuch 1997 [ 1966 ] , p . 337 4 5 היידגר , 1999 עמ' . 282 . Melville 2004 [ 1851 ] , p . 50 6 את המשפט הזה תרגם לעברית גרשון גירון בצורה הזאת : " כדרכם של מקומות אמיתיים , לא תמצאו אותו בשום מפה" ( מלוויל 2009 , [ 1851 ] עמ' . ( 82 לדעתי גירון אינו מצליח לתפוש את הממד הקיומי של המקום האמתי . 7 במשך השנים תורגם המונח Dasein באופנים שונים . אני מבקש להציג כאן את אפשרויות התרגום השונות ...  אל הספר
עם עובד