מקורות

אברהם אבן שושן , המלון החדש , קריית ספר , ירושלים , 1993 כרך א . ג'ורג'יו אגמבן , " מצב החירום , " מאיטלקית : מנואלה קונסוני ודביר צור , [ 2003 ] בתוך : יהודה שנהב , כריסטוף שמידט ושמשון צלניקר ( עורכים , ( לפנים משורת הדין : החריג ומצב החירום , סמינר ון ליר , 2006 מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד תל אביב , 2009 עמ' . 215-129 ביאטריס איזנברג ואחרים , אמנות בעידן הטכנולוגי : גישות אנטי טכנולוגיות , האוניברסיטה הפתוחה , תל אביב , 1982 כרך ט-י . ז'אן אמרי , " רגשי טינה , " בתוך : ז'אן אמרי , מעבר לאשמה ולכפרה : ניסיונותיו של אדם מובס לגבור על התבוסה , מגרמנית : יונתן ניראד , עם עובד , תל אביב . [ 1966 ] 2001 אילנה ארבל , פוקו וההומניזם , דביר , תל אביב . 2006 חנה ארנדט , יסודות הטוטליטריות , מאנגלית : עדית זרטל , הקיבוץ המאוחד , תל אביב 2010 . [ 1951 ] , אייכמן בירושלים : דו"ח על הבנאליות של הרוע , מאנגלית : אריה אוריאל , בבל , תל אביב . [ 1963 ] 2000 מרטין בובר , אני ואתה , מגרמנית : אהרן פלשמן , מוסד ביאליק , ירושלים . [ 1923 ] 2013 ולטר בנימין מבחר כתבים : הרהורים , מגרמנית :...  אל הספר
עם עובד