בתים של יהודים אוהל‭...‬ משכן‭...‬ היכל‭...‬ מעון‭...‬ סוכה‭...‬ טקסט קדוש‭...‬ מחזור לכל מועדי השנה, ‭,?1902‬ עמ' ‭VII, I/1, V/188‬