הטרסה של בית הקפה כגזוזטרה שממנה משקיף המשוטט על משק ביתו לאחר שהשלים את עבודתו בית קפה, אונטר דן לינדן, ברלין, ‭ullstein bild 1906‬