רישום 2 בניית דסקת הנבט וההתרוממות ההדרגתית שלה מבועיות הנבט, ‭Richter 1922, p. 30 1922‬