רישום 1 שלבים שונים של התפתחות תא הנבט ‭=a‬שלב של שני תאים ‭=b‬שלב של ארבעה תאים ‭=c‬שלב של שמונה תאים ‭=d‬תות עץ ‭=e‬בועיות נבט, ‭Richter 1922, p. 29 1922‬