פרק ח מוות יפה

כל בני התקופה שאני כותב עליהם כבר מתו . בטווח הארוך , כמו שטען הכלכלן ג'ון מיינרד קיינס בהקשר אחר , כולם מתים — בשיבה טובה , בתאונת דרכים , ממחלה , במלחמה , באיבוד עצמי לדעת ועוד . אולם כל המיתות הללו הן מיתות ביולוגיות , שכן הן מביאות את הקץ על התהליכים הביולוגיים של החיים האנושיים . העיסוק במוות במובנו הביולוגי הוא מצומצם וחלקי משום שהוא מציין את האדם בתור ברייה ביולוגית בלבד . אולם האדם הוא הרבה יותר מכך . הוא גם ברייה פוליטית , ברייה חברתית , ברייה כלכלית ועוד . אל המוות הביולוגי עלינו להוסיף אפוא אופני מיתה אחרים . בתור ברייה פוליטית אדם מת כאשר למשל הוא נשלל מאזרחותו . בתור ברייה חברתית יוכרז מותו עם הטלת חרם עליו . בתור ברייה כלכלית הוא ימות אם יאבד את כל הונו ונכסיו . אולם בהיסטוריות של ההיות בעולם אין לנו עניין בתפישות כאלה ואחרות של האדם — בתור ברייה ביולוגית , ברייה פוליטית , ברייה חברתית וברייה כלכלית — ומכאן גם לא באופני המוות הנגזרים מהן . בתור היות בעולם כאמור האדם חסר הגדרה או מהות . לפיכך לא מותו הביולוגי וגם לא מותו הפוליטי , לא מותו החברתי וגם לא מותו הכלכלי הם מעניי...  אל הספר
עם עובד