יש הנותן את עצמו סופר והשראתו, דימוי, 1900 לערך ‭ullstein bild‬