היה היה אדם קבר ישיבה, אזור מרסבורג, סקסוניה־אנהלט, תקופת האבן התיכונה ‭Engel 1930, p. 110‬