פלונית תלמידת בית ספר, גרמניה, 1903 לערך ‭ullstein bild‬