ככה עושים סקס במלחמה בית זונות שדה נייד מספר ‭,20‬ מחלקת קצינים, בקרון קרקס, שנות המלחמה הגדולה ‭Hirschfeld 1930, p. 309‬