"בעקבות המחסור בפחם מתבקשים המטופלים להביא עמם בכל ביקור לבנת פחם כבוש לחימום חדר ההמתנה. ד"ר וגנר" חדר המתנה בתקופת האינפלציה והמאבק בחבל הרוהר, ‭ullstein bild 1923‬